Jdi na obsah Jdi na menu
 Něco z historie

O historii Slušovického chrámového sboru toho, bohužel, mnoho nevíme, jen několik vzpomínek pamětníků.

Chrámový sbor ve Slušovicích byl založen pravděpodobně roku 1896 tehdejším katechetou P. Josefem Chlápkem. Byl to výborný hudebník a hodně se podílel i na společenském životě ve Slušovicích. Jeho sbor zpíval nejen v kostele, ale i při společenských besedách, večírcích a schůzích čtenářského spolku.

Po odchodu P. Chlápka na faru do Všeminy v roce 1904 pokračoval ve vedení sboru mladý učitel Cyril Bergmann, rodák z Bystřice pod Hostýnem. Byl dobrým varhaníkem i houslistou a ze studií v Kroměříži si přinesl zálibu ve sborovém zpěvu i hodně notového materiálu. Bohužel zemřel mlád, ve svých 32 letech, 18. března 1914.

Tradice sborového zpěvu byla však již ve Slušovicích zakořeněna a přecházela v některých rodinách z jedné generace na druhou.

Zpěváci chrámového sboru se podíleli rovněž na činnosti pěveckého sboru Hlahol, který byl založen 35 let po smrti p. učitele Bergmanna jeho synem dr. Rostislavem Bergmannem v roce 1949. Sborový zpěv mimo chrámový prostor dosáhl jeho činností svého vrcholu. Velkou zásluhu na tom měl sbormistr p. učitel Stanislav Brunclík. Sboru Hlahol se dostalo mnoha ocenění na různých soutěžích, avšak vlivem politické perzekuce byla jeho činnost několikrát přerušena a sbor nakonec v roce 1969 zanikl.

Chrámový sbor však celou dobu i nadále pokračoval ve své činnosti pod vedením sbormistrů hlavně z řad duchovních, kteří ve Slušovicích působili.

V polovině 80 tých let přišel do Slušovic nový duchovní správce P. Josef Pekárek, absolvent Pražské konzervatoře v dirigentském oboru, který se velmi zasloužil o rozkvět chrámového sboru po stránce umělecké. Za jeho působení se rovněž velmi rozšířil počet zpěváků sboru.

Sbor se v té době, kromě své obvyklé spoluúčasti při slavnostních bohoslužbách, podílel i na společenském životě obce.

Na podzim roku 1991 se, na přání P. Pekárka, vedení sboru ujal p. Karel Smutný, který vede sbor dodnes.Členové sboru

Obrazek

Soprán:
Lenka Rafajová
Marie Vaňharová
Růžena Cimburková
Magda Rapantová
Blanka Rafajová
Jarmila Přikrylová
Zdena Kalinová
Věra Manďáková
Jarmila Buchtová

Alt:
Milena Kobylíková
Eliška Vašková
Dana Špiříková
Eva Krislová
Jarmila Šmotková
Hana Juchelková

Vlasta Pšenčíková

Tenor:
Petr Klemš
Antonín Klemš
Jaroslav Pilař
Jiří Buchta

Bas:
Josef Bečica
Petr Horák
Marek Kalina
Alois Škabraha

Varhany:    Jiří Šon
Sbormistr:  Karel Smutný